Renovació de la Junta i futures activitats

La darrera assemblea va aprovar la Junta de la societat per als dos anys vinents amb la composició: Josep Poch, president Xavier Torres, vicepresident Joaquim Munné, tresorer Rafael Jaén, vocal Joan Miró, secretari A l’espera d’una nova programació...