Cinema Truffaut (provisionalment, pça. Jordi de Sant Jordi) a les 20h

6 de febrer

Clara (dir.. H. Sanders-Brahms)

Presenta: Laia Ftigolé

Dia 20 de febrer

La musica del silenzio (dir.: M. Radford)

Presenta: Rafae Jaén

Dia 27 de febrer

Le concert (dir.: R. Mihaileanu)

Presenta: Xavier Torres

cicle musica antiga 2020